Modificari din iulie/august 2015

 • Au fost eliminate criteriile care defineau activitatea dependenta si s-au introdus criterii pe care trebuie sa le indeplineasca o activitate pentru a fi considerata independenta. – valabil din 10.07.2015
 • Au fost rescrise prevederile referitoare la reincadrarea tranzactiilor de autoritatile fiscale. – valabil din 10.07.2015
 • Cota redusa de TVA de 9% se va aplica si la berea servita in restaurante, catering. – valabil din 06.08.2015
 • Micile fabrici de bere platesc acciza la nivelul standard numai pentru diferenta care depaseste limita de 200.000 hl/an. – valabil din 06.08.2015

Activitatea independenta

Activitatea independenta reprezinta orice activitate desfasurata de catre o persoana fizica in scopul obtinerii de venituri, care indeplineste cel putin 4 din criteriile de mai jos:

 1. a) persoana fizica dispune de libertatea de alegere a locului si a modului de desfasurarea activitatii, precum si a programului de lucru;
  b) persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea pentru mai multi clienti;
  c) riscurile inerente activitatii sunt asumate de catre persoana care desfasoara activitatea;
  d) activitatea se realizeaza prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfasoara;
  e) activitatea se realizeaza de persoana fizica prin utilizarea capacitatii intelectuale si/sau a prestatiei fizice a acesteia, in functie de specificul activitatii;
  f) persoana fizica face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare si supraveghere a profesiei desfasurate, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective;
  g) persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terte persoane.

Modificari din 2016 si 2017

Impozit pe profit

 1. Incepand cu 2017, scade cota impozitului pe dividende la de 16% la 5%. Deci pentru anul 2016, cota de impozitare ramane la 16%, in 2016 nu se datoreaza CASS (sanatate) pentru veniturile din dividende, cu mentiunea ca aceste persoane trebuie sa realizeze si alte venituri (gen: salariu, somaj, pensie, etc.). Din 2017 se datoreaza CASS si pentru veniturile din dividende.
 2. Se simplifica modul de calcul pentru cheltuielile de protocol deductibile. Baza de calcul = profitul contabil + cheltuielile cu impozitul pe profit + cheltuielile de protocol.
 3. Se simplifica modul de calcul al rezervei legale. Rezerva legala se determina prin raportare la rezultatul contabil.
 4. Cheltuielile cu sponsorizarea sau majorat la 5 la mie din cifra de afaceri.
 5. Cheltuielile sociale deductibile s-au majorat la 5% aplicata fondului de salarii.
 6. Ajustarile pentru deprecierea mijloacelor fixe si a stocurilor pot fi dedutibile daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii: au fost distruse ca urmare a unor calamitati naturale; au fost incheiate contracte de asigurare; au fost degradate calitativ si se face dovada distrugerii; au termen de valabilitate/expirare depasit.
 7. Cheltuielile efectuate in numele angajatilor, la schemele de pensii facultative si la primele de asigurare de sanatate, sunt deductibile integral, dar ce depaseste 400 de euro/salariat sunt asimilate salariilor si se impoziteaza ca atare.
 8. Activitatile de natura pariurilor sportive se impoziteaza cu 16%.

Impozit pe microintreprinderi

 1. Cota de impozitare pentru microintrepinderi ramane la 3%. Cu exceptia unei cote speciale de 1% pentru primii 2 ani, pentru persoanele juridice nou infiintate care au cel putin un singur angajat, sunt constituite pe o perioada mai mare de 48 de luni si nu au detinut titluri de participare la alte persoane juridice.
 2. Nu pot fi microintreprinderi societatile care desfasoara activitati de exploatare, dezvoltare a zacamintelor petroliere si a gazelor naturale.
 3. Se datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul respectiv daca se depaseste, la microintreprinderi, plafonul de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizare din management si consultanta este mai mare de 20% din veniturile totale.
 4. Modificarea regimului de impozit pe profit la impozit pe venit se comunica pana in 31 martie a anului urmator.
 5. Nu mai este suficienta mentiunea din cererea de inregistrare de la registrul comertului pentru persoanele juridice nou infiintate. Trebuie anuntat in 30 de zile la organul fiscal optiunea de aplicare a regimului microintreprinderilor.

Impozit pe venit

 1. Cotizatiile platite asociatiilor profesionale sunt deductibile in limita a 4.000 euro anual.
 2. La calculul venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, cota de cheltuieli forfetara este majorata la 40%. La fel si in cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, arendei.
 3. Se introduce posibilitatea acordarii de diurna si administratorilor nu numai salariatilor.
 4. Nu se mai impoziteaza tichetele cadou acordate angajatilor cu ocazii speciale – paste, craciun, etc.
 5. Se majoreaza sumele acordate sub forma de deducere personala. Se majoreaza la 300 lei, 400 de lei, 500 de lei, in functie de numarul de persoane aflate in intretinere.
 6. In cazul veniturilor obtiunte din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole,se majoreaza termenul de recuperare a pierderilor fiscale de la 5 ani la 7 ani.