Firma Think Smart Accounting pune la dispoziția clienților săi, gratuit, servicii de consultanță contabilă.

Începand de la dorința de a infiinnța o firma vă loviți de intrebări la care nu stiți unde să cautați răspunsuri.

» Ce fel de firmă să infiintez?
» Ce impozite voi plăti?
» Ce mi se potrivește mai bine, un SRL sau un PFA?
» Sa fiu plătitor de TVA sau nu?
» Cum pot deveni plătitor de TVA?
» Să înființez o firmă plătitoare de impozit pe profit sau o microintreprindere?
» Sunt obligat să am salariați sau pot lucra fără contract individual de muncă dacă sunt asociat?

Vă putem răspunde la toate acestea și multe altele și vș putem ajuta să alegeți soluțiile potrivite pentru activitatea pe care urmează să o desfășurați sau pe care o desfășurați deja.

Servicii Generale de Contabilitate:

Societatea noastră vă stă la dispoziție cu servicii complete de contabilitate compuse din: 

» Organizarea contabilității în conformitate cu normele legale în vigoare.
» Ținerea contabilității conform principiilor contabilității și a tuturor prevederilor legale.
» Operare documente primare întocmite de beneficiar.
» Evidența analitică și sintetică furnizori, clienti.
» Evidența mijloace fixe, calculul amortizării.
» Întocmire Jurnal Cumpărări, Jurnal Vanzări.
» Întocmirea balanței de verificare și a balanțelor analitice.
» Întocmirea jurnalelor contabile prevîzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare.
» Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, după caz, întocmirea declarațiilor în termenele legale.
» Calculul impozitului pe dividende, întocmirea declaraîiilor privind impozitul pe dividende.
» Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente.
» Întocmirea decontului de TVA.
» Raportare semestrială.
» Întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare.
» Întocmirea statelor de plată pentru angajați și calcularea contribuțiilor generate din aceste operații.
» Întocmirea declarației unice 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale. Impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate lunar sau trimestrial conform prevederilor vectorului fiscal și raportarea acesteia.

» Întocmirea fișelor fiscale.

» Întocmirea și înregistrarea declarațiilor privind obligațiile de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj în situația în care clientul beneficiază de subvenții pentru salariați.
» Elaborarea manualului de Politici Contabile și punerea în aplicare a procedeelor contabile prevăzute de acesta.
» Înstruirea personalului privind modul de întocmire și circuitul documentelor primare.
» Instruirea personalului privind modul de utilizare a instrumentelor de plată (ordine de plata, bilete la ordin, CEC-uri etc.), precum și de întocmire a acestora.
» Întocmirea ordinelor de plată de trezorerie aferente viramentelor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale.
» Informarea periodică a conducerii asupra situației economico-financiare a societății.
» Informarea permanentă și în timp util a conducerii societății privind reglementările din domeniul fiscal și financiar-contabil.
» Informări periodice privind schimbările legislației fiscale privitoare la activitatea beneficiarului.