Contabilitate Primara Smart Accounting

Think Smart Accounting oferă servicii de consultanță pentru management și afaceri care acoperă toate aspectele importante pentru o bună desfașurare a activitații unei firme.

Asigurăm consultanță fiscală necesară pentru micșorarea fiscalității, punându-vă la curent cu toate opțiunile pe care legea le permite pentru creșterea profitului.

Categorii de impozite pentru care oferim consultanță:
» Impozitul pe profit. Reguli generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plată, declarația de impozit pe profit.
» Impozitul pe venit. Sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende. Cote, termen de plată, declarare, definirea veniturilor din salarii, determinarea lunară a impozitului pe venitul din salarii. De asemenea, termenul de plată a impozitului, regularizarea anuală a impozitului pe venit, fișe fiscale, declarația de venit global și declarații speciale.
» Impozitul pe veniturile obținute în România de nerezidenți. Sfera de cuprindere, venituri impozabile obținute în România, reținerea impozitului datorat de nerezidenți, scutiri, declarații.
» Impozite și taxe locale. Reguli generale, calculul impozitelor, termene de plata, declaratii. Impozitul pe cladiri și teren, taxa asupra mijloacelor de transport și alte impozite și taxe locale.
» Taxa pe valoarea adaugată. Sfera de aplicare, persoane impozabile, operațiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate,  baze de impozitare și cote de impozitare, determinare. De asemenea, regularizare și rambursare, facturi fiscale, termen de plată și decontul de TVA.