Contabilitate de gestiune:

» Evidența global-valorică, cantitativ-valorică, după caz, și întocmirea balanței analitice a stocurilor.
» Elaborarea balanței de verificare și a balanțelor analitice.
» Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
» Evidența analitică și sintetică clienți, furnizori.
» Evidența mijloace fixe, calculul amortizării.

Contabil Bucuresti Smart Accounting