Contabilitate financiara:

» Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale;
» Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;
» Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;
» Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale;
» Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
» Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi;
» Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
» Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
» Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
» Obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare;
» Efectuarea de punctaje cu administratia financiara.