Contabilitate Primara Smart Accounting

Contabilitate financiara:

» Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, după caz, întocmirea și depunerea declarațiilor în termenele legale.
» Calculul impozitului pe dividende, întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitul pe dividende.
» Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente.
» Întocmirea decontului de TVA și depunerea acestuia în termenele legale.
» Întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația țn vigoare.
» Întocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activității o impune către parteneri, furnizori sau clienți externi.
» Informarea periodică a conducerii asupra situației economico-financiare a societății.
» Informarea permanentă și în timp util a conducerii societății privind reglementările din domeniul fiscal și financiar-contabil.
» Informări periodice privind schimbările legislației fiscale privitoare la activitatea beneficiarului.
» Obținerea de certificate fiscale și certificate constatatoare.
» Efectuarea de punctaje cu administrația financiară.