Echipa Smart Accounting

PFA-urile se inființează în scopul desfașurării unei meserii, sau activități independente.
Contribuabilii care obțin venituri din activități independente sunt obligați să tină evidența contabilă în partidă simplă. Aceasta presupune înregistrarea în Registrul jurnal de încasări și plăți. Încasăriși plăți pe parcursul unui an fiscal și tranzactiile în numerar și prin bancă. Registrul inventar este cel de-al doilea registru pe care persoanele fizice autorizate sunt obligate să îl completeze.

Contribuabilii care țin evidența în partida simplă, au obligația de a depune declarație de venit. Declarația de venit estimat și declarația de venit realizat se depun la termenele prevazute de lege. De asemenea, persoanele fizice autorizate au obligația de a plăti contribuții pentru sănătate și pensii.
Așadar, desi persoanele fizice autorizate nu sunt obligate să apeleze la un contabil pentru evidența în partida simplă. A devenit din ce în ce mai complicat pentru o persoană fizică autorizată să țină pasul cu toate prevederile legislative care i se adresează. În sprijinul acestora, societatea Think Smart Accounting oferă servicii de contabilitate pentru PFA la prețuri foarte mici.