Contabilitatea primară reprezintă un aspect important din activitatea societăților comerciale. Întocmirea documentelor primare se realizează cu atenție, respectând legislația în vigaore.

Operațiunile de referință în contabilitate primară sunt:

» Întocmirea registrului de casă;
» Întocmirea notelor de intrare-recepție (nir-uri);
» Întocmirea deconturilor de cheltuieli, ordinelor de deplasare, foilor de parcurs, etc…;
» Întocmirea facturilor care trebuie emise de către client (facturare);
» Întocmirea de dispoziții de plată/încasare către casierie;
» Completarea de chitanțe, cecuri, ordine de plată, foi de vărsământ;
» Întocmirea de state de plată, pontaje;