Expertul Contabil este persoana care a dobândit această calitate în condițiile legii și are competența profesională. Aceasta verifică și apreciază modul de organizare și de conducere a activității economico-financiare de contabilitate. De asemenea, supraveghează gestiunea societății comerciale și verifică legalitatea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere.

Calitatea de expert contabil se atribuie de către comisiile de examinare stabilite prin ordin comun. Ministerului Finanțelor și al Ministerului Învatamantului, examinează viitorii experți contabili.
Examenul se organizează de Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România.

Think Smart Accounting este o firmă de contabilitate înființată de experți contabili membri CECCAR.

Smart Accounting CECCAR