INFIINTARI FIRME SMART ACCOUNTING

Expertiza contabilă este o activitate care se efectuează de către un expert contabil membru CECCAR. Expertiza are rolul de a oferi o garanție asupra calității lucrărilor unor profesioniști necertificați în domeniul contabilității.
Expertiza contabilă presupune verificarea documenntelor justificative, a conturilor contabile, a registrelor intr-o societate. Scopul expertizei este pentru a obtine și a furniza răspunsuri fundamentate și documentate la problemele ce apar în activitatea acesteia.

Aceste servicii de expertiză contabilă nu pot fi executate decât de experți contabili membrii în conformitate cu normele și reglementarile CECCAR.