Think Smart Accounting vine în întampinarea celor ce doresc înfiintarea unei firme. Scopul nostru este să facem munca dumneavoastră mai uăoară și să vă ajutăm să începeți propria afacere oferindu-vă cele mai bune soluții pentru specificul activității.

Aspecte generale privind înființarea firmei în București:

Acte necesare:
» Copie CI/BI/pașaport pentru asociați, și/sau adminnistratori
» Copie contract pentru spațiul în care se va afla sediul social
» Documente specifice în funcție de tipul societății pe care urmează să o inființați

Alegerea formei juridice:
» Societate cu raspundere limitată
» Societare cu raspundere limitată debutant
» Persoana fizică autorizată
» Cabinet medical individual
» Intreprindere individuală
» Intreprindere familială
» Cabinet de avocatură

Stabilirea obiectelor de activitate:
» Societățile vor opta pentru obiecte de activitate din noua versiune a Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN)

Alegerea denimirii firmei și a emblemei societății:
» La Registrul Comerțului se verifică disponibilitatea denumirii firmei și se plătește o taxă pentru a rezerva această denumire.
» Verificarea disponibilității firmei și a emblemei se face de către oficiul registrului comerțului înainte de întocmirea actelor constitutive sau, după caz, de modificare a firmei sau a emblemei.
» Depunerea dosarului privind înființarea firmei se depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângî tribunal în a cărui circumscripție va avea sediul societatea, de către fondatori, administratori sau de reprezentanții acestora, precum și de orice persoană interesată, în condițiile legii.

Taxe de înființare firmă:
» Taxele și tarifele pentru operațiunile efectuate de oficiile registrului comerțului de pe langă tribunale sunt prevăzute pe site-ul Oficiului Registrului Comerțului onrc.ro

Alegerea formei juridice.