Think Smart Accounting ofera servicii complete de salarizare care cuprind:
Salarizare
» Crearea si actualizarea bazei de date prin inregistrarea contractelor individuale de munca, a modificarilor de stare civila si salariala, a deciziilor de incetare a activitatii, etc…;
» Intocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial;
» Calculul sporurilor si adaosurilor la salariul de baza: ore suplimentare, spor de noapte, spor de repaos saptamanal, conditii grele, ajutoare, etc…;
» Calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale;
» Calculul retinerilor si popririlor salariale;
» Intocmirea statelor de plata;
» Intocmirea ordinelor de plata pentru taxele salariale;
» Intocmirea declaratiei unice 112 ” Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor salariale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate ” si raportarea acesteia;
» Intocmirea declaratiilor rectificative la declaratia 112;

Consultanta in domeniul salarizarii
» Consultanta privind incheierea si incetarea contractului individual de munca, intocmirea referatelor si deciziilor de sanctionare pentru abateri disciplinare, aplicarea legislatiei muncii in vigoare
» Consultanta privind intocmirea fiselor de post pentru salariati;
» Consultanta privind intocmirea Regulamentului de Ordine Interioara ROI;