Think Smart Accounting oferă servicii complete de salarizare care cuprind:
Salarizare
» Crearea și actualizarea bazei de date prin înregistrarea contractelor individuale de muncă, a modificarilor de stare civilă și salarială, a deciziilor de încetare a activitîții, etc… .
» Întocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial.
» Calculul sporurilor și adaosurilor la salariul de bază: ore suplimentare, spor de noapte, spor de repaos saptamânal, condiții grele, ajutoare, etc… .
» Calculul concediilor de odihnă și al concediilor medicale.
» Calculul reținerilor și popririlor salariale.
» Întocmirea statelor de plată.
» Întocmirea ordinelor de plată pentru taxele salariale.
» Întocmirea declarației unice 112 ” Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor salariale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate ” și raportarea acesteia.
» Întocmirea declarațiilor rectificative la declarația 112;

Consultanța în domeniul salarizării
» Consultanța privind încheierea și încetarea contractului individual de muncă, întocmirea referatelor și deciziilor de sancționare pentru abateri disciplinare, aplicarea legislației muncii în vigoare.
» Consultanță privind întocmirea fișelor de post pentru salariați.
» Consultanță privind întocmirea Regulamentului de Ordine Interioară ROI;

Contabil Bucuresti Smart Accounting