Expert Contabil Bucuresti Smart accounting

Servicii Generale de contabilitate:
Societatea noastră vă stă la dispoziție cu servicii complete de contabilitate compuse din: 

» Organizarea contabilității în conformitate cu normele legale in vigoare.
» Ținerea contabilității conform principiilor contabilității și a tuturor prevederilor legale.
» Operare documente primare întocmite de beneficiar.
» Evidența analitică și sintetică furnizori, clienți.
» Evidența mijloace fixe, calculul amortizării.
» Întocmire Jurnal Cumpărări, Jurnal Vanzări.
» Întocmirea balanței de verificare și a balanțelor analitice.
» Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare.
» Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, întocmirea declarațiilor în termenele legale.
» Calculul impozitului pe dividende, întocmirea declarațiilor privind impozitul pe dividende.
» Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente.
» Întocmirea decontului de TVA.
» Raportare semestrială.

» Întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare.
» Întocmirea statelor de plată pentru angajați și calcularea contribuțiilor generate din aceste operații.
» Întocmirea declarației unice 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate lunar sau trimestrial conform prevederilor vectorului fiscal și raportarea acesteia.
» Întocmirea fișelor fiscale.
» Întocmirea și înregistrarea declarațiilor privind obligațiile de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj în situația în care clientul beneficiază de subvenții pentru salariați.
» Elaborarea manualului de Politici Contabile si punerea in aplicare a procedeelor contabile prevazute de acesta;
» Instruirea personalului privind modul de intocmire si circuitul documentelor primare;
» Instruirea personalului privind modul de utilizare a instrumentelor de plata (ordine de plata, bilete la ordin, CEC-uri etc.), precum si de intocmire a acestora;
» Intocmirea ordinelor de plata de trezorerie aferente viramentelor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor socialesi fondurilor speciale;
» Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
» Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
» Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;