Servicii Generale de contabilitate:
Societatea noastra va sta la dispozitie cu servicii complete de contabilitate compuse din: 

» Organizarea contabilitatii in conformitate cu normele legale in vigoare;
» Tinerea contabilitatii conform principiilor contabilitatii si a tuturor prevederilor legale;
» Operare documente primare intocmite de beneficiar;
» Evidenta analitica si sintetica furnizori, clienti;
» Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
» Intocmire Jurnal Cumparari, Jurnal Vanzari;
» Intocmirea balantei de verificare si a balantelor analitice;
» Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
» Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea declaratiilor in termenele legale;
» Calculul impozitului pe dividende, intocmirea declaratiilor privind impozitul pe dividende;
» Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;
» Intocmirea decontului de TVA;
» Raportare semestriala;
» Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
» Intocmirea statelor de plata pentru angajati si calcularea contributiilor generate din aceste operatii;
» Intocmirea declaratiei unice 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate lunar sau trimestrial conform prevederilor vectorului fiscal si raportarea acesteia
» Intocmirea fiselor fiscale;
» Intocmirea si inregistrarea declaratiilor privind obligatiile de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj in situatia in care clientul beneficiaza de subventii pentru salariati;
» Elaborarea manualului de Politici Contabile si punerea in aplicare a procedeelor contabile prevazute de acesta;
» Instruirea personalului privind modul de intocmire si circuitul documentelor primare;
» Instruirea personalului privind modul de utilizare a instrumentelor de plata (ordine de plata, bilete la ordin, CEC-uri etc.), precum si de intocmire a acestora;
» Intocmirea ordinelor de plata de trezorerie aferente viramentelor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor socialesi fondurilor speciale;
» Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
» Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
» Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;