Think Smart Accounting oferă servicii și asistență cu privire la înființarea firmei și modificările ulterioare astfel:

Servicii Start-up Smart Accounting

SERVICII ” START UP”

» Asistență la inființarea companiei, prin acordarea de consultanță în ceea ce privește alegerea celei mai bune opțiuni din punct de vedere fiscal și contabil. Consultanță pentru întocmirea unui plan de afaceri și furnizarea de informații necesare procesului de decizie.
» Întocmirea/depunerea documentației pentru inființarea societății la ONRC.
» Programarea pentru semnarea actelor la ONRC.
» Consultanță ulterioară înființării, cu privire la procedurile de înregistrare fiscală a societății comerciale la organul fiscal teritorial.
» Efectuarea de modificări, la ONRC, legate de actele societății.
» Asistența în procesul de recrutare al personalului din departamentul financiar contabil precum și formarea acestora.
» Asistența în administrarea personalului.

ASISTENTA JURIDICA

» Consultanță și asistență juridică ăn materie de societăți comerciale.
» Preluare societăți comerciale. Cesiune de părți sociale.
» Completare, restrângere sau recodificare obiecte de activitate.
» Schimbare activitate principală, sau activitate secundară.
» Schimbare asociați, administratori sau prelungire mandate.
» Schimbare denumire firmă, obținere certificat nou de înregistrare.
» Transformare forma juridică.
» Majorare sau reducere capital social.
» Îndreptări erori materiale.
» Depunere și menționare acte în Registrul comerțului.
» Obținere de certificate constatatoare, copii certificate sau duplicate.
» Redactare juridică de contracte civile și comerciale, contracte comerciale internaționale. Contracte de muncă (individuale și colective), acte juridice de dreptul muncii.
» Redactare, atestare și dare de dată certă pentru documente.