Logo-Smart_Accounting

Inventarierea patrimoniului la sfarsit de an. Cine face? Cand se face? - smart-accounting.ro

390912

Inventarierea patrimoniului la sfarsit de an. Cine face? Cand se face?

16 January 2023 admin 0 Comments

Inventarierea patrimoniului la sfarsit de an. Cine face? Cand se face?

Inventarierea patrimoniului este procedura prin care se certifica existenta activelor, a datoriilor si capitalurilor proprii, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta are loc.
Scopul inventarierii este stabilirea existentei activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale unei societati, precum si a bunurilor si valorilor aflate in patrimoniu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea evidentierii corecte si fidele a acestora in bilanturile anuale.
Sunt obligati sa efectueze inventar atat persoanele juridice (SRL, SRL-D) cat si persoane care obtin venituri din activitati independente (PFA, CMI, II, IF, PFI) si tin contabilitatea in partida simpla.
Persoanele juridice sunt obligate sa efectueze inventarierea activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul anului, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in urmatoarele situatii:

a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege;
b) ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune, care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere;
c) ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune;
d) cu prilejul reorganizarii gestiunilor;
e) ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora;
f) in alte cazuri prevazute de lege.

Daca in situatiile enumerate mai sus, sunt inventariate toate activele dintr-o gestiune, aceasta poate tine loc de inventariere anuala, cu aprobarea persoanei care are obligatia gestionarii entitatii.

Inventarierea anuala a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se face, de regula, la sfarsitul anului. Bunurile pot fi inventariate si mai devreme, cu conditia asigurarii valorificarii si cuprinderii rezultatelor inventarierii in bilanturile anuale intocmite pentru acel an fiscal.

In situatia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, in registrul-inventar se cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate si inscrise in listele de inventariere actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data incheierii exercitiului financiar.

Persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla au obligatia sa efectueze inventarierea la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, precum si la incetarea activitatii.
amanuntul stablesc noile preturi de vanzare cu amanuntul pentru marfurile existente in stoc.
Documentele care fac parte din procedura anuala de inventariere se gasesc pe site-ul nostru www.smart-accounting.ro in sectiunea „Modele formulare”.
Acestea sunt :
1. Decizie comisie de inventariere
2. Proceduri de inventariere
3. Grafic program de inventariere
4. Declaratie gestionar inainte de inventariere
5. Lista de inventariere
6. Proces verbal inventariere casierie
7. Inventariere confirmari solduri
8. Proces verbal de sigilare
9. Declaratie gestionar dupa inventariere
10. Proces verbal privind rezultatele inventarierii
11. Proces verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii

leave a comment